Tebigy reňkli ak 3/4 çyzyklar 6-40 mm poliester / neýlon ýüpi ulanmak üçin ulanylýar

Gysga düşündiriş:

Giriş: Poliester /neýlon ýüp (PA)polimid, berk berkligi we güýji bar, garşylygy, ýeňil agramy, neýlonbükülenarkan geýmäge garşylyk iň ýokarydyr.

Aýratynlyklary:neýlon ýüp, mehaniki häsiýetleri, ýylylyga garşylyk, könelişme garşylygy, himiki garşylyk we öz-özüňi ýaglamak we pes sürtülme koeffisiýenti, belli bir ýangynyň yza galmagy, gaýtadan işlemek aňsat, aýna süýümi we berkitme modifikasiýasyny doldurýan beýleki doldurgyçlar ýaly oňat giňişleýin häsiýetlere eýe, öndürijiligini gowulandyrmak we ulanmagyň gerimini giňeltmek.

Arza:çekmek ýüpi, dyrmaşmak ýüpi, howpsuzlyk ýüpi, çekiş ýüpi, ýüp arkasy, senagat göteriji ýüp we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt ady

Tebigy reňkli ak 3/4 ýüplük, ulanmak üçin 6-40mm poliester / neýlon ýüp

Material

Neýlon / poliamid

ululygy

6-50mm

reňk

Tebigy reňk

gurluşy

3/4 / 8/16/32 setirler

bukjasy

Bobin / rulon, çemçe, çeňňek / daňmak, makara

ulanylyşy

balyk torlary hökmünde ulanylýar we
bolt ýüp, arkan sapan we çekiji çekiji bilen bilelikde.

Üstünlikleri

aşgazana we gün şöhlesine garşylygynda has ýokarydyr

Gaplamak we eltip bermek

1) Gaplamak: rulon / rulon, çemçe, çeňňek / daňmak, makara ýa-da islegiňiz boýunça.

2) Eltip bermek: sargyt hökmünde bir jikme-jik meýilnama ýerine ýetireris

1 (2)
1 (3)

Önümler hakda

Bu önüm çyzmak, öwrümli çyzyk, aksiýa ýasamak we dört prosesi bilelikde dokamak arkaly ýokary hilli neýlon çig malyndan ýasalýar.Neýlon ýüpüň oňat aşaga garşylygy, himiki poslama garşylygy, aşa döwüji güýji, 100% poliamid çig mal bölejikleri, ýylylyga çydamly we UV çydamly açyk balyk ýüpi bar.

Aýratynlyklary (diametri / metrleriň sany / reňk) düzülip bilner.

Programma: Daşky enjamlar, ýük daşamak, bezeg, gämi duralgasy, ekiş, deňiz balykçylygy, deňiz köpeltmek we ş.m.

Sorag-jogap

1. S: Satyn alsak söwda möhleti näme?

J: FOB, CFR, CIF, DDP (Gapydan gapy), EXW bar

2. S: MOQ näme?

J: Bir Stockamyz üçin MOQ ýok bolsa;OEM bolsa, zerur materiallara bagly (Adatça 1-3 tonna).

3. S: Köpçülikleýin önümçilik üçin esasy wagt näçe?

J: Getirmek üçin 20-30 gün töweregi, öňräk zerur bolsa, biziň bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. S: Mysal alyp bilerinmi?

J: Hawa, elimizde aksiýa bar bolsa mugt nusga hödürläp bileris;ilkinji gezek hyzmatdaşlyk etmek üçin gyssagly çykdajy üçin töleg tölemeli.

5. S: Walýuta alyp bilersiňizmi?

J: Hawa, eksport hukugy bolan zawod, şonuň üçin diňe bir ABŞ dollaryny däl, eýsem daşary ýurtlardan ýa-da ýerli Hytaýdan hem RMB alyp bileris.

6. S: Gerekli ululygymyza görä düzüp bilerinmi?

J: Hawa, özleşdirmek üçin hoş geldiňiz, OEM zerurlygy ýok bolsa, iň gowy saýlamagyňyz üçin umumy ölçeglerimizi hödürläp bileris.

Sorag bolmaly bolsa maňa habar bermegiňizi haýyş edýärin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary