Tebigy reňkli ak 3/4 çyzyklar 6-40mm poliester / neýlon ýüpi ulanmak üçin egrilen

Gysga düşündiriş:

Giriş: Poliester /neýlon ýüp (PA)polimid, berk berkligi we güýji bar, garşylygy, ýeňil agramy, neýlonbükülenarkan geýmäge garşylyk iň ýokarydyr.

Aýratynlyklary:neýlon ýüp, mehaniki häsiýetleri, ýylylyga garşylyk, könelişme garşylygy, himiki garşylyk we öz-özüňi ýaglamak we sürtülme pes koeffisiýenti, belli bir ýangynyň yza galmagy, aýna süýümi we berkitme modifikasiýasyny doldurýan beýleki doldurgyçlar ýaly oňat giňişleýin häsiýetlere eýe, öndürijiligini gowulandyrmak we ulanyş gerimini giňeltmek.

Arza:çekiş ýüpüni başlamak, dyrmaşmak ýüpi, howpsuzlyk ýüpi, çekiş ýüpi, çyzgy ýüpi, senagat göteriji ýüp we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň ady

Tebigy reňkli ak 3/4 ýüplük, 6-40mm poliester / neýlon ýüplügi ulanmak üçin egrelendir

Material

Neýlon / poliamid

ululygy

6-50mm

reňk

Tebigy reňk

gurluşy

3/4 / 8/16/32 setirler

bukjasy

Rulon / rulon, çemçe, çeňňek / daşy, makara

ulanýar

balyk tor hökmünde ulanylýar we
bolt ýüpi, arkan atmak we çekiji çekiji bilen.

Üstünlikleri

aşgazanlara we gün şöhlesine garşylygynda has ýokarydyr

Gaplamak we eltip bermek

1) Gaplamak: rulon / rulon, çemçe, çeňňek / daňmak, makara ýa-da islegiňiz boýunça.

2) Eltip bermek: sargytyňyz ýaly bir jikme-jik meýilnama ýerine ýetireris

1 (2)
1 (3)

Önümler hakda

Bu önüm, çyzgy, öwrüm çyzgysy, aksiýa ýasamak we dört prosesi dokamak arkaly ýokary hilli Naýlon çig malyndan ýasalýar.Neýlon ýüpüň aşgazan oňat garşylygy, himiki poslama garşylygy, aşa döwüji güýji, 100% poliamid çig mal bölejikleri, ýylylyga çydamly we açyk açyk balyk tutmak ýüpi bar.

Aýratynlyklary (diametri / metrleriň sany / reňk) özleşdirilip bilner.

Programma: Daşky enjamlar, ýük daşamak, bezeg, gämi duralgasy, ekiş, deňiz balykçylygy, deňiz köpeltmek we ş.m.

Sorag-jogap

1. S: Satyn alsak söwda möhleti näme?

J: FOB, CFR, CIF, DDP (Gapydan gapy), EXW bar

2. S: MOQ näme?

J: Bir Stockamyz üçin bolsa, MOQ ýok;OEM bolsa, zerur materiallara bagly (Adatça 1-3 tonna).

3. S: Köpçülikleýin önümçilik üçin esasy wagt näçe?

J: Getirmek üçin 20-30 gün töweregi, öňräk zerur bolsa, biziň bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. S: Mysal alyp bilerinmi?

J: Hawa, elimizde paý bar bolsa, mugt nusga hödürläp bileris;ilkinji gezek hyzmatdaşlyk etmek üçin gyssagly çykdajy üçin töleg tölemeli.

5. S: Walýuta alyp bilersiňizmi?

J: Hawa, eksport hukugy bolan zawod, şonuň üçin diňe bir ABŞ dollaryny däl, eýsem daşary ýurtlardan ýa-da ýerli Hytaýdan hem RMB alyp bileris.

6. S: Gerekli ululygymyza görä düzüp bilerinmi?

J: Hawa, özleşdirmek üçin hoş geldiňiz, OEM zerurlygy ýok bolsa, iň gowy saýlamagyňyz üçin umumy ululyklarymyzy hödürläp bileris.

Sorag bolmaly bolsa maňa habar bermegiňizi haýyş edýärin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary