Balyk tutmak üçin PE egrilen ýüp

Gysga düşündiriş:

Giriş:

PE egrilen ýüp: Easyeňil işlemek, ýokary temperatura çydamly, ýokary güýç, ajaýyp ultramelewşe we antioksidant häsiýetleri, egilmeklige garşy güýç we ýadawlyga garşy aýratynlyklar.

Balykçylyk seriýasy: balyk tutmak tor ýüpi, balykçy gaýygy, balyk tutmak üçin gaýyk çekmek, uly göwrümli traw we ş.m.

Arassa seriýalar: portdaky ýük torlary, howpsuzlyk torlary, ýol geçelgesiniň howpsuzlygy, örtük saklaýyş tor, deňiz bölüji tor, dikuçar skid tor we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PE önümiň parametrleri

1

Önümiň ady

Aýratynlyklary

agramy

çekiji güýç (KN)

Gaplamak

Iňlisler

ölçeg

(g / m)

gyşarmak%

3 setir PE / polietilen egriji ýüpler

4/25 "

4mm

8

± 10

1.85

rulon / rulon / rulon / sumka / karton düzülip bilner

1/5 "

5mm

12.5

2.75

6/25 "

6mm

17.2

3.8

5/16 "

8mm

21.5

5.8

3/8 "

9mm

40.6

8.46

3/8 "

10mm

42

± 8

10.3

7/16 "

11mm

46.8

13

1/2 "

12mm

55

13.5

14/25 "

14mm

68.6

15

5/8 "

16mm

95

± 5

27

3/4 "

18mm

155

32

39/50 "

20mm

200

39

7/8 "

22mm

206

52.2

47/50 "

24mm

239

55.8

1"

25mm

269

63

1.02 "

26mm

339

65

1.10 "

28mm

393

75.2

1-1 / 4 "

30mm

427

85.8

1.57 "

40mm

802

150

Önümiň ulanylyşy

Balyk tutmak, gämi duralgasy, deňiz, milli goranmak, ummanyň gidýän gämileri we nebit platformalary, port daşamak.Aýratynlyklar we ululyklar tutuş yzarlaýyş hyzmatyňyz üçin aýratyn, mylaýym we sabyrly satyjy bolup biler

1 (6)

Balyk tutmak

cof

Gämi duralgasy

1 (5)

Daşky çäreler

Biz hakda

1 (7)

“Yantai Dongyuan Plastik Products Co., Ltd” milli degişli bölümler tarapyndan tassyklanan senagat we söwda integrasiýa kärhanasydyr.Dizaýn, gözleg, hil barlagy we ösüş ukybyna eýe.Kompaniýa polietilen (PE) ýüp toruna, koreý kenep (PP) material tor jübüsine, himiki dökün göteriji tor, ýük saklaýyş toruna, awtoulag möhürleme toruna, howpsuzlyk toruna we esasan elde dokalan toruň dürli aýratynlyklaryna ýöriteleşýär. dökün öndürýän kärhanalary, däne we nebiti gaýtadan işleýän kärhanalary saklamak.Hiliň kärhanamyzyň durmuşydygyna ynanýarys.Zawodyň içine girýän çig maldan öňki zawodyň önümlerine çenli ähli prosesi berk gözegçilikde saklaýarys.Kompaniýamyzyň ýokary hilli kepillik ulgamy we satuwdan soňky ulgamy bar.

“Yuntianhua Group”, “Xinlian” himiki dökün, “Wuzhou Feng” himiki dökün, Çengýuan himiýa senagaty, Huilong Wuhe Feng, Anhui welaýaty ýaly iri himiýa kärhanalary bilen uzak möhletleýin aragatnaşyk sakladyk., 000ylda 600,000 önümçilik torlary we 30,000 tonna satuw ýüpleri bar.Dünýäniň dürli künjeklerinden gelen dostlarymyzy zawodymyza baryp görmegi tüýs ýürekden garşylaýarys.Hemmäňiz bilen hyzmatdaşlyk edip bileris diýip umyt edýäris.

Hormat şahadatnamalary

1 (10)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1 (9)

Üstünlik

Zawodymyz 1999-njy ýylda döredileninden bäri, 30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi, hiliň düýpgöter kepili, saýlanjakdygyna ynanylýar.

Aşakda öndürilen ähli önümleri üpjün etmäge mümkinçilik berýär → ↓

1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary