Gyzgyn satuw Balyk tutmak üçin dürli reňkler Balyk ýüpi PP / PE Twine

Gysga düşündiriş:

 

1. PE-nyň güýçli çig maly.

2. Çydamly plastmassa tor ýüpi uzak wagtlap ulanyp biler.

3. strengthokary kuwwatly goşa balykçylyk torlary, sport torlary, gök önümler torlary, antibird torlary, ýük torlary we beýleki tor önümleri hökmünde ulanylyp bilner.


 • Ölçegi:özleşdirilen
 • Reňk:Ak, gyzyl, ýaşyl we zerurlyklaryňyza görä
 • Material:PP / PE
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Omöriteleşdirilen ululykdaky PE 3 sany deňiz ugratmak üçin iki sany balyk tutulýar

  Maglumat tablisasy
  Material Polietilen PE
  Görnüşi 3 setir büküldi
  Spesifikasiýa 1mm, 2mm, 3mm
  Reňk Ak, gara, gyzyl, sary, gök we ýaşyl ýa-da beýlekiler özleşdirilip bilner
  Ulanylyşy Balyk tutmak, oba hojalygy, DIY, paket.
  Gaplamak Ony rulonlara ýa-da zerurlyklaryňyza görä gaplaň
  OEM Elýeterli
  Şahadatnama SGS, ISO9001

   

  PE twine 5.jpg

   

  Önümçilik prosesi

  2.jpg

   

  3.jpg

  4.jpg

  Kompaniýanyň maglumatlary

   company information.jpg

  “Yantai Dongyuan Plastik Products Co., Ltd” milli degişli bölümler tarapyndan tassyklanan senagat we söwda integrasiýa kärhanasydyr.Dizaýn, gözleg, hil barlagy we ösüş ukybyna eýedir. Kompaniýa polietilen (PE) ýüp toruna, koreý kenep (PP) material tor jübüsine, himiki dökün göteriji tor, ýük saklaýyş toruna, awtoulag möhürleme toruna, howpsuzlyk toruna ýöriteleşendir. esasan dökün öndürýän kärhanalary, däne we nebiti gaýtadan işleýän kärhanalary saklamakda ulanylýan elde dokalan toruň dürli aýratynlyklary.Hiliň kärhanamyzyň durmuşydygyna ynanýarys.Zawodyň içine girýän çig maldan öňki zawodyň önümlerine çenli ähli prosesi berk gözegçilikde saklaýarys.Kompaniýamyzyň ýokary hilli kepillik ulgamy we satuwdan soňky ulgamy bar.

  6.jpg

  “Yuntianhua Group”, “Xinlian” himiki dökün, “Wuzhou Feng” himiki dökün, Çengýuan himiýa senagaty, Huilong Wuhe Feng, Anhui welaýaty ýaly iri himiýa kärhanalary bilen uzak möhletleýin aragatnaşyk sakladyk., 000ylda 600,000 önümçilik torlary we 30,000 tonna satuw ýüpleri bar.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy zawodymyza baryp görmegi tüýs ýürekden garşylaýarys. Hemmäňiz bilen hyzmatdaşlyk edip bileris diýip umyt edýäris.

  Gaplamak we eltip bermek

   Gaplamak: Plastiki halta / reňkli guty / Karton ýa-da özboluşly

  Ibermek: talap edilişi ýaly

  .jpg

   

  Sorag-jogap

   Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz öz zawodymyz bilen hünärmen öndüriji.
  20 ýyldan gowrak wagt bäri arkan öndürmek tejribämiz bar.

  Täze nusga näçe wagt ýasamaly?
  Nusgalaryň çylşyrymlylygyna bagly 4-25 gün.

  Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
  Bir stocka bar bolsa, tassyklanandan 3-10 gün soň gerek.
  Bir stocka ýok bolsa, 15-25 gün gerek.

  Mysal syýasaty näme?
  Nusgalar mugt.Emma gyssagly töleg sizden alynýar.

  Kompaniýamyzdan nädip nusga alyp bilersiňiz?
  30 sm-den az bolsa mugt nusgalar (diametrine we ş.m.)
  Ululyklar biziň üçin meşhur bolsa mugt nusgalar.
  Çap edişiňiz bilen mugt nusgalar, berk sargytdan soň.
  30 sm-den gowrak mukdar gerek bolsa ýa-da täze gural galyplary bilen öndüriljek nusga gerek bolsa, nusgalar üçin töleg alynýar.
  Iň soňunda buýrugy tassyklanyňyzda ähli nusga tölegleri sargydyňyza gaýtarylar.
  Kompaniýaňyzdan nusga ýükleri alynýar.

   

  Islendik sorag, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

   

  Şirli Yu
  Jübi telefony / Wechat: 0086 18754526879
  Whatsapp: 0086 18754526879

  http://www.dongyuanplas.net

  “Yantai City Dongyuan Plastik Önümler LTD”

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň