Pişigiň dyrnagy üçin jübüt ýüp

Gysga düşündiriş:

Jüt ýüp tebigy süýümlerden ýasalýar.Içki desigen we daşky dizaýn üçin ajaýyp bezeg elementleri.

Hünärmentlerden başga, bagda, bezegde, oba hojalygynda we balykçylykda giňden ulanylýar.

Güýçli bolmasa-da, poli ýüpler ýaly himiki, ýag, howa täsirlerine garşy durmasa-da, öz artykmaçlyklary bar.

Jüt ýüpi ýumşak, daşky gurşawa dost we süýümli däl.Pişigiň dyrnagy üçin ajaýyp saýlaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1, Tehniki spes

Biziň üpjün edýän jüt diametri 1 mm-den 50 mm-e çenli üýtgeýär.Adatça 3 ýa-da 4 setir bükülýär.

Bu ýüpler öndürilende hiç hili himiki maddalar ýok.Bu ýüpleriň bahasy bolsa ýönekeý adamlar üçin amatly.

Ady Tebigy süýümJüt ýüpekologiýa taýdan arassa
Material Jüt süýümi
Ölçegi 1mm-50mm
Reňk Tebigy ýa-da özleşdirilen
Görnüşi 3/4 setir
Bukja Bobin, daňmak, makara, tabak
Arza Senetçilik, gaplamak, oba hojalygy, balykçylyk, daga çykmak
Aýratynlyklary Softumşak, düwünlemek aňsat, daşky gurşaw taýdan arassa, süýnmek däl

2, paket

Jüt jübütler we ýüpler, adatça, top, daşy, rulon, tabak we soňra dokalan halta görnüşinde gaplanýar.

Şeýle hem, paket hakda müşderiniň paket talaplaryny hödürleýäris.Adaty paket görnüşlerine göz aýlamakgaplaň

3, Daşary söwda syýasatymyz

FOB, CFR, CIF, DDP, EXW ýaly daşary söwda syýasaty şertlerini kabul edýäris.Önümçilik wagty takmynan 30-45 gün.

Önümçilikden ozal mugt nusga hödürläp bileris, ýöne hyzmatdaşlygyň ilkinji gezek ýük çykdajylaryny çekmegiňiz zerur.

Qingdao porty ilkinji saýlawymyz, Şanhaý, Ningbo ýa-da Guan Guangzhouou porty ýaly beýleki portlary hem saýlap bilersiňiz.

Öz önümlerimiziň standartlary bar, ýöne OEM hyzmatyny islegleriňiz ýaly edip bileris.

4, Biziň kompaniýamyz

Yantai Dongyuan, bu pudakda köp ýyllyk tejribesi bolan hünärmen ýüp, tor, goşa öndüriji we eksportçy.

Bizde berk önümçilik we hil dolandyryş standarty bar we ISO we SGS dolandyryş şahadatnamasyndan geçdik.

Önümlerimiz müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Içerki we daşarky bazarlary bilýäris, şonuň üçin müşderilere amatly we ýokary hilli önümleri gowy bahadan hödürläp bileris.

5, Aragatnaşyk ýollary

Lillian 名片


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň