Bükülen polipropilen film ýüpi

Gysga düşündiriş:

Bu ekiz, adatça teplisada ekiz daňmak bilen bir hatarda baler, baglaýjy we ulanylýar.Ilki PP materialy tekiz list hökmünde öndürilýär we soňra bir ýa-da iki plyus ýaly egilýär.Bu ekiz el we maşyn işinde ulanylýar.Goýmalar esasan güýçli düwün saklamak we ýumşak gurluşyk zerur bolan ýerlerde bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki spes

PP film ýüpi
Material PP bölünen film, PP filmi
Diametri 1 -3 mm
Görnüşi 1 plyus, 2 plyus
Bukja Içinde top, çemçe, rulon
Dokalan halta, Karton biziň tarapymyz
Reňk Gyzyl, sary, gök, ýaşyl, ak, gara ýa-da müşderileriň talaplary boýunça
Aýratynlyk Highokary hili üçin çüýremegine, çygly, çygly we tygşytly.
Düwün baglamak aňsat
Ykdysady saýlaw
Arza baler, baglaýjy,
agaç şahasy üçin ekiz baglamak
oba hojalygynyň teplisasyny ulanmak.
MOQ 500 KG

Has köp paket formalary düzülip bilner

1 (4)

Zawodymyz

PP (3)

Biz 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan Hytaýyň Şandong welaýatynda ýüp we arassa öndüriji.PE we PP ýüp we arassa önümçilikde ýöriteleşýäris.Önümlerimiz oba hojalygynda, senagatda, balykçylykda, paketde, portlarda we sportda giňden ulanylýar.Kompaniýa ISO9001 we SGS Dolandyryş ulgamyndan geçdi.

Yantai Dongyuan, zawodyň içine girýän çig maldan öňki zawodyň önümlerine çenli ähli prosesi berk gözegçilikde saklaýar.Kompaniýamyzda ýokary hilli kepillik ulgamy we satuwdan soň ulgamy bar. Önümleriň hiline gözegçilik etmek üçin öz laboratoriýamyz we synag maşynymyz bar.

Uly himiýa kärhanalary we portlary bilen uzak möhletleýin üpjünçilik gatnaşyklaryny dowam etdirdik.Indi ýylda 600 000 bölek tor we 30,000 tonna ýüp öndürip bileris.Täze önümçilik liniýasynyň ornaşdyrylmagy bilen, içerki we daşary ýurtly alyjylar üçin has köp görnüşli we köp mukdarda ýüp we tor hödürläp bileris.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy zawodymyza baryp görmegi tüýs ýürekden garşylaýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary