Bükülen polipropilen film ýüpi

Gysga düşündiriş:

Bu ekiz adatça teplisada ekiz daňmak bilen bir hatarda baler, baglaýjy we daşy ýaly ulanylýar.Ilki bilen PP materialy tekiz list hökmünde öndürilýär, soňra bolsa bir ýa-da iki plyus ýaly egilýär.Bu ekiz el we maşyn işinde ulanylýar.Programmalar esasan güýçli düwün tutmak we ýumşak gurluşyk zerur bolan ýerlerde bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

PP film ýüpi
Material PP bölünen film, PP filmi
Diametri 1 -3 mm
Görnüşi 1 ýumşak, 2 ýumşak
Bukja Içinde top, çemçe, rulon
Dokalan halta, Karton biziň tarapymyz
Reňk Gyzyl, sary, gök, ýaşyl, ak, gara ýa-da müşderileriň talaplary boýunça
Aýratynlyk Highokary hilli bolmagy üçin çüýremäge, çyglylyga, çyglylyga we tygşytlylyga çydamly.
Düwün baglamak aňsat
Ykdysady saýlaw
Arza baler, baglaýjy,
agaç şahasy üçin ekiz baglamak
oba hojalygynyň teplisa ulanylyşy.
MOQ 500 KG

Has köp paket formalary düzülip bilner

1 (4)

Zawodymyz

PP (3)

Biz 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan Hytaýyň Şandong welaýatynda ýüp we arassa öndüriji.PE we PP ýüpi we arassa önümçilikde ýöriteleşýäris.Önümlerimiz oba hojalygynda, senagatda, balykçylykda, paketde, portlarda we sportda giňden ulanylýar.Kompaniýa ISO9001 we SGS Dolandyryş ulgamyndan geçdi.

Yantai Dongyuan, zawodyň çig malyndan öňki zawodyň önümlerine çenli ähli prosesi berk gözegçilikde saklaýar.Kompaniýamyzyň ýokary hilli kepillik ulgamy we satuwdan soňky ulgamy bar. Önümleriň hiline gözegçilik etmek üçin öz laboratoriýamyz we synag enjamymyz bar.

Uly himiýa kärhanalary we portlary bilen uzak möhletleýin üpjünçilik gatnaşyklaryny dowam etdirdik.Indi ýylda 600 000 bölek tor we 30,000 tonna ýüp öndürip bileris.Täze önümçilik liniýasynyň ornaşdyrylmagy bilen, içerki we daşary ýurtly alyjylar üçin has köp görnüşli ýüp we tor hödürläp bileris.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy zawodymyza baryp görmegi tüýs ýürekden garşylaýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary