Tebigy süýümli jute ýüp ekologiýa taýdan arassa

Gysga düşündiriş:

Jüt ýüpi tebigy süýümlerden ýasalýar.Içerki desigen we daşky dizaýn üçin ajaýyp bezeg elementleri.Hünärmentlerden başga, bagda, bezegde, oba hojalygynda we balykçylykda giňden ulanylýar.Güýçli bolmasa-da, poli ýüpler ýaly himiki, ýag, howa täsirlerine garşy durmasa-da, öz artykmaçlyklary bar.Jüt ýüpi ýumşak, daşky gurşawa dost we süýümli däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki spes

Biziň üpjün edýän jutuň diametri 3 mm-den 50mm aralygynda üýtgeýär.Adatça 3 ýa-da 4 setir bükülýär.Bu ýüpler öndürilende hiç hili himiki maddalar ýok.Bu ýüpleriň bahasy bolsa ýönekeý adamlar üçin amatly.

Ady

Tebigy süýümli jute ýüp ekologiýa taýdan arassa

Material

Jüt süýümi

Ölçegi

3mm-50mm

Reňk

Tebigy ýa-da özleşdirilen

Görnüşi

3/4 setir

Bukja

Rulon, daňmak, makara, gabyk

Arza

Hünärmentler, gaplamak, oba hojalygy, balykçylyk, daga çykmak

Aýratynlyklary

Softumşak, düwünlemek aňsat, daşky gurşawa arassa, süýnmek däl

Bukja

Jüt jübütleri we ýüpler, adatça, top, daşy, rulon, gabyk we soňra dokalan halta görnüşinde gaplanýar.Şeýle hem, paket hakda müşderiniň paket talaplaryny hödürleýäris.Adaty paket görnüşlerine göz aýlamak.

1 (4)

Daşary söwda syýasatymyz

FOB, CFR, CIF, DDP, EXW ýaly daşary söwda syýasatlaryny kabul edýäris.Önümçilik wagty takmynan 30-45 gün.Önümçilikden ozal mugt nusga hödürläp bileris, ýöne hyzmatdaşlygyň ilkinji gezek ýük çykdajylaryny çekmegiňiz zerur.Qingdao porty biziň ilkinji saýlamagymyzdyr we Şanhaý, Ningbo ýa-da Guanç Guangzhouou porty ýaly beýleki portlary hem saýlap bilersiňiz.Önümlerimiziň standartlary bar, ýöne talaplaryňyza görä OEM hyzmatyny hem edip bileris.

Yantai Dongyuan, bu pudakda köp ýyllyk tejribesi bolan hünärmen ýüp, tor, goşa öndüriji we eksportçy.Bizde berk önümçilik we hil dolandyryş standarty bar we ISO we SGS dolandyryş şahadatnamasyndan geçdik.Önümlerimiz müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.Içerki we daşarky bazarlary müşderilere amatly we ýokary hilli önümleri hödürläp biljekdigini bilýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň